Robot wordt “metgezel”

Tijdens een van onze Ferm-maandmeetings kwam de volgende vraag aan de orde: Wat is de volgende stap als het gaat om robots in de zorg? De inzet van robots in de zorg is inmiddels een geaccepteerd fenomeen aan het worden. Deze inzet is vooral gericht op het verrichten en verlichten van handelingen en het fungeren als geheugensteun.

Goede voorbeelden van robots in de zorg zijn te vinden op www.robotzorg.nl . Over het algemeen is het beeld dat de volgende stap eruit zal bestaan dat een robot meer als metgezel gaat fungeren. Een metgezel die ziet en begrijpt wat de zorgontvanger nodig heeft en tevens weet wat haar eigen verschijnen voor gevoel teweegbrengt. Een ontwikkeling tot metgezel, of teamspeler zoals dat in meer industriƫle toepassingen wordt omschreven, vraagt om hoogwaardige interactieve intelligentie. Het onderwerp interactieve intelligentie is op verschillende universiteiten volop in ontwikkeling. Een interessante ontwikkeling wat waard is om op de voet te volgen.