Voert regie over uw informatie.

Royal IHC

Situatie/vraag
In de afgelopen decennia is Royal IHC uitgegroeid tot een organisatie van ruim 30 bedrijven verdeeld over 17 landen. Voor het bereiken van de benodigde efficiency is een grootschalig uniformeringsproces gestart wat moet leiden tot meer efficiency. Daarbij wordt o.a. een vereenvoudigd applicatielandschap geïntroduceerd ter ondersteuning van nagenoeg alle bedrijfsonderdelen. De kern van dit landschap is de wijze waarop productinformatie voor alle producten van Royal IHC op een eenduidige manier wordt gestructureerd.

Gekozen aanpak
Voor het definiëren van de benodigde nieuwe informatiearchitectuur is Fermlogic gevraagd de regie ter hand te nemen. Met een team van materie- en informatiedeskundigen is gewerkt aan een informatiearchitectuur. Kern van de aanpak was erin gelegen de juiste balans te vinden tussen het voldoende generiek zijn en met voldoende semantiek. Generiek vanwege Royal IHC brede productaanbod en de geformuleerde flexibiliteitseisen. De ontworpen informatiearchitectuur maakt het mogelijk om van zowel enkelvoudige producten als complexe producten informatie tot op detail gestructureerd vast te leggen en daarnaast op basis van templates startsituaties te creëren voor de realisatie dan wel inkoop van productdelen.

Resultaat
Een gedocumenteerde en onderbouwde informatiearchitectuur. Een architectuur welke, samen met andere functionele- en technische-requirements, tijdens de pakkerselectie heeft gediend als requirement. Een belangrijk onderdeel van de architectuur wordt gevormd door objectclassificaties. Deze classificaties zijn voor Royal IHC een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvol ProductDataManagement.

over fermlogic