Voert regie over uw informatie.

PGGM

Situatie/vraag
PGGM heeft in de afgelopen jaren haar klantenbestand gestaag zien groeien. Het opnemen van de verschillende administraties heeft ertoe geleid dat voor alle klanten eigen processen zijn ingericht. PGGM wil dit veranderen. Processen moeten multi-client end-to-end worden vastgelegd en beheerd in nieuw op te richten Feature Teams. Basis voor deze Feature Teams zijn multi-client end-to-end procesmodellen. De vraag van PGGM was hoe deze modellen het beste kunnen worden vastgelegd.

Gekozen aanpak
Om te bepalen hoe de modellen opgezet moeten worden is eerst de behoefte bepaalt bij alle verschillende stakeholders. Op basis van deze informatie is samen met de procesanalisten gekeken hoe deze behoeftes kunnen worden in gevuld met multi-client end-to-end modellen. Hierbij is tevens gekeken welke rol de procesanalisten moeten gaan spelen richting de Feature Teams en de organisatie om op basis van de nieuwe modellen een optimale ondersteuning te kunnen bieden.

Resultaat
PGGM beschikt nu over een framework en een aanpak waarmee de procesanalisten de nieuwe Feature Teams optimaal kunnen ondersteunen bij het inrichten en beheren van multi-client end-to-end processen. De randvoorwaarden zijn ingevuld en PGGM kan de verschillende stakeholders bedienen met de nieuw op te stellen modellen.

over fermlogic