Voert regie over uw informatie.

FRISS

Situatie/vraag
FRISS is een jonge sterk groeiende (internationale) organisatie met hoge ambities. Zij wilden graag in kaart gebracht hebben tegen welke blokkades zij aan lopen voor verdere groei op het gebied van infrastructuur en gebruikte (zelf ontwikkelde) software. Daaropvolgend wilden zij een plan van aanpak hoe deze blokkades op te heffen en daarmee de groei van het bedrijf te ondersteunen.

Gekozen aanpak
Fermlogic heeft hiervoor een inventarisatie gehouden binnen FRISS en hun providers. Hiermee zijn alle facetten van de infrastructuur zichtbaar geworden en hoe FRISS de door hun zelf ontwikkelde software inzet. Tevens zijn zaken als interne kantoorautomatisering en beheer hiervan in de inventarisatie meegenomen. Dit houdende tegen de standaarden en “best practices” uit deze vakgebieden is aangetoond waar de sterktes en zwaktes van deze punten liggen.

Resultaat
Naast een verslag van de inventarisatie is ook een plan van aanpak opgesteld met alle acties voor de korte, middellange en lange termijn. Met deze acties heeft Fermlogic praktische oplossingsrichtingen aan FRISS voorgesteld die FRISS direct tot uitvoering heeft gebracht. FRISS kan daarmee flexibeler omgaan met haar eigen groei.

over fermlogic