Zeg het met een “metafoor”

ICT gerelateerde architecturen en ontwerpen zijn voor niet ICT-ers vaak lastig te doorgronden. Toch worden deze producten vaak, met al hun abstracties, ter goedkeuring voorgelegd aan gebruikers, die niet altijd thuis zijn in de gehanteerde beschrijvingstechnieken. De consultants van de FermGroep worden momenteel getraind om naast de formele beschrijvingstechnieken tevens een begrijpelijk uitleg aan te leveren. Een uitleg waarbij door gebruik van voor ieder begrijpelijke metaforen de essentie van het ontwerp wordt toegelicht. Zo wordt inzicht en begrip gekweekt bij gebruikers en opdrachtgevers.