Data als nieuwe doping

Het juli 2016 nummer van “Delft Integraal” was gewijd aan het thema sport en welke onderzoeken de Technische Universiteit Delft daarin zoal verricht. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met het wielerteam Giant-Alpecin. Daarbij worden grote hoeveelheden data verzameld en geanalyseerd. Data van o.a. hartslag, kracht op de pedalen, snelheid en parcours. Alles gericht op het analyseren van de prestatie en deze daar waar mogelijk te optimaliseren. In die zin wordt data in een van de artikelen uit “Delf Integraal” genoemd als ‘Data als nieuwe doping’. Het verzamelen en analyseren van data en het vinden van een optimum in gestelde doelen geldt uiteraard ook voor het bedrijfsleven. Ook daar is men steeds verfijnder aan het zoeken naar een optimum. Een optimum wat veelal niet op basis van één criterium bepaald kan worden. Het is vaak een samenspel van veel factoren van verschillende dimensies. Het is dan ook niet alleen zaak de juiste informatie te verzamelen maar ook om in het samenspel van die informatie de juiste analysetechnieken toe te passen. We zien in de markt een ontwikkeling dat steeds meer geavanceerde analysetechnieken beschikbaar komen. Voor bedrijven liggen er dan ook kansen om de winnaar te worden, met data als doping.